De Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) is een beroepsvereniging die zich ten doel stelt astrologen te verenigen die voldoen aan de eisen m.b.t. vakbekwaamheid die door de vereniging zijn opgesteld.

Zij streeft naar erkenning van astrologen, aangesloten bij de beroepsvereniging, die optreden als consulenten ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen.

Uiteraard ben ik ook aangesloten bij deze vakvereniging:

http://www.avn-astrologie.nl/gebruiker/debby.bolung